Att bygga cykelleder

VI HAR HÖGA AMBITIONER MED VÅRT STIGBYGGANDE OCH STRÄVAR HELA TIDEN EFTER ATT LÄRA OSS MER OCH ATT BYGGA STIGAR SOM BJUDER PÅ HÖGKLASSIG CYKLING SAMTIDIGT SOM DE ÄR HÅLLBARA OCH BIDRAR TILL ATT MINSKA SLITAGE OCH PÅVERKAN PÅ NATUREN.

Vi använder oss av de tekniker och rekommendationer som I.M.B.A. har tagit fram. Vi har också i flera omgångar varit på studiebesök i The Seven Staines där vi lärt oss mycket av deras stora erfarenhet av lutningar, dränering, ytmaterial och byggtekniker. Givetvis är alla stigar och leder vi bygger sanktionerade hos berörda markägare och godkända av Länsstyrelsen.

stigbygge1.jpg

Så här tänker vi

Förankra

Se till att du har tillstånd från berörda markägare innan du börjar. Vi har en fantastisk allemansrätt som gör att du får cykla i stort sett obehindrat i skog och mark, men att förbättra befintliga stigar eller anlägga nya leder ingår inte i denna. På många ställen är relationerna mellan cyklister och andra skogsintresserade redan ansträngda och en respektfull inställning till ägare och andra brukare av skog och mark känns viktig för att våra möjligheter till att cykla fritt inte ska äventyras i framtiden.

Börja med att inte bygga

När det så blir dags att börja bygga, så börja inte med att bygga. Man är ofta ivrig och vill sätta igång och se resultat, men all tid man lägger på förberedelser och ordentlig planering har man igen senare. Inventera marken och se över vad det finns för naturliga förutsättningar att använda sig av och vad man ska passa sig för. Fundera, snitsla, fundera igen och flytta på snitslarna.

Tänk stort

Ett fel man ofta gör när man planerar till fots är att man tänker för smått och lägger allt för tätt. Efter ett hopp man måste landa någonstans innan stigen svänger - och ska man behålla fart genom en kurva får den inte vara för snäv. De bästa kurvorna vi byggt har haft en diameter kring 10 meter. Det känns stort när man går och planerar, men på cykel blir det något helt annat.

Höjdmetrar är hårdvaluta

Tänk på att höjdmetrar är hårdvaluta och slösa inte bort dem i onödan. Rätt graderingar minskar också slitage på leder. På en slät anlagd stig räcker 5% lutning för att ge bra fart. På en stökigare stig brukar 7-8% vara bra. Över 10% ökar slitaget tydligt.

Stigar gillar inte vatten

Tipset framför andra är dock att tänka på vattnet. Var finns det vatten och vart vill det ta vägen? Att få bort vattnet från stigen är nyckeln till ett hållbart underlag. Bygg därför inte för brant, håll er borta från fallinjen. Vattnet ska inte vilja rinna i stigen utan bort från den, gärna genom att den lutas något i sidled och kantas av diken. Här finns mycket mer att läsa i IMBAS böcker som rekommenderas varmt.

Rätt material på rätt plats

Själva grävandet är ingen raketforskning. Greppa spaden/hackan/fyllhammaren och gå loss. Vi brukar använda en teknik som i litteraturen kallas ”soil reversal”, det vill säga att man gräver bort allt organiskt material från stigbädden och byter ut den mot mineraljord man hittar under den svarta myllan i små dagbrott man placerar längs stigen. När man tar sig framåt så lämnar man alltså inte mer spår efter sig än igenfyllda gropar, som fyllts med den svarta översta jorden, och en fin stig som slingrar sig fram genom skogen. Hopp och berms bygger vi i så stor utsträckning som möjligt upp av sten för att få stadga och stabilitet. Större i botten och därefter allt mindre som kilas in i alla hål och som avslutning några skottkärror jord för att hålla ihop stenen och få en slät yta.