Det är mycket pappersarbete som ska göras för att anlägga en markerad cykelled. Vi i Falu Stigcyklister har en hög ambition att det ska gå rätt till och när det gäller slingan i Källviken så har vi bland annat haft flera samråd med markägare och upprättat skrivna kontrakt med dessa, skickat in bygglovshandlingar för att sätta upp startskylten med mera.

Något vi missat tidigare i vintras är att man även utanför naturreservat ska ha samråd med länsstyrelsen för att anlägga en cykelled. Därför har vi nu, lite sent omsider, skickat in en ansökan om samråd kring Källviken-slingan till Länsstyrelsen. Vi avvaktar med vidare arbeten på slingan tills vi fått svar, vilket bör ske i början av augusti.