Baksidan är den första utförskörningen på Källvikens Svarta 8,5 km. Så här ser den ut:

Bakom kamera och redigeringsknappar, Robin Öberg.